Tuesday, 24 May 2011

Att från samma säng lyssna till samma regn.

Jag vill så mycket, för mycket
jag vill ha dig, men du vet inte av mig
du vet inte ens om att jag existerar
eller jo
det gör du
men ändå inte.
fan.

No comments:

Post a Comment

You're awesome!